Galicia

  Universidad de Santiago de Compostela

  Facultade de Psicoloxía

  USC-Lourdes-Miron-RedondoLourdes Mirón Redondo
  Decana
  Teléfono: 881 813 719
  Correo electrónico: decana.psicoloxia@usc.es